Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Het Pijprokersforum, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Richtlijnen voor een prettig forumverblijf

  1. Haatdragende, tot haat aanzettende, discriminerende, lasterlijke, pornografische, obscene, bedreigende uitingen en/of uitingen die als zodanig kunnen worden ervaren zijn ongewenst en zullen verwijderd worden. Een gebruikersnaam op het forum is aan dezelfde voorwaarden onderworpen. #
  2. Deelname aan ons forum is gebaseerd op basis van wederzijds respect. Daarom verwachten we van elk lid dat je je eerst even kort voorstelt in het daartoe bestemde subforum, alvorens deel te nemen aan de rest van het forum.
   Wees jezelf er steeds van bewust dat een forum een mooi medium tot communiceren met elkaar is. Echter kan door het gebrek aan nuance een boodschap soms verloren gaan.
   Indien je twijfelt over je interpretatie is het altijd aangeraden om eerst om verduidelijking te vragen, en dan pas verder te reageren. #
  3. Tevens zullen we het verstoren van het forum door het laten draaien van scripts, het meermaals plaatsen van hetzelfde bericht en/of enigerlei andere acties die het functioneren van het forum kunnen verstoren en/of ontregelen, niet tolereren. Dit zal zonder meer tot een verbanning leiden. #
  4. Het is een moderator/administrator toegelaten om u aan te spreken op enige soort van bovenstaande overtredingen. Tevens kunnen ook andere leden hen daarop wijzen of contact op nemen met een moderator/administrator. Echter ligt de eind verantwoordelijkheid steeds bij het team en zijn zij de enigen die hiervoor verantwoordelijk geacht kunnen worden. #
  5. In geval van blijvende overtredingen, zoals bovenstaand aangegeven of ander ongewenst gedrag. Kan en mag het moderator team over gaan tot het geven van een waarschuwing (welke 90 dagen geldig blijft). Herhaaldelijke overtredingen kunnen leiden tot tijdelijke dan wel permanente verwijdering van dit forum. #
  6. Reacties op beslissingen van het team dienen steeds via privébericht aan betreffende moderator en/of de rest van het team gericht te worden. Het team is steeds bereid zijn beslissingen te bespreken.
   Reacties in een topic of creatie van nieuwe topics hierover zijn ongewenst, en worden meteen verwijderd. Indien publieke discussie over een beslissing noodzakelijk wordt geacht, zal het team hiervoor zelf de nodige acties ondernemen (d.m.v. een publiek topic of een poll). #
  7. Het is de moderators/beheerders vrij om van deze regels/richtlijnen af te wijken wanneer zij dit gepast vinden binnen de context. Dit wordt steeds intern besproken. #
 2. Regels omtrent reclame, kopen/verkopen , en andere activiteiten op dit forum

  1. Reclame voor (eigen) commerciëel gewin is niet toegelaten op het forum. Uitzondering hierop vormt het Marktplein Ambachtswerken, waar hobbymatige verkoop van eigen producten toegestaan is onder specifieke voorwaarden (zie betreffende subforum).
   Wel is het toegelaten om een link naar een eigen website op te nemen in uw onderschrift. Reclame in elke andere vorm zal verwijderd worden. #
  2. Reclame voor illegale producten en/of diensten is ten allen tijde verboden, in elk onderdeel van het forum. Hieronder valt ook het vermelden van / verwijzen naar verzenden van tabak uit het buitenland naar Nederland of België.
   Berichten hieromtrent zullen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden. #
  3. Ons forum is geen Marktplaats. Verkopen van (tweedehands) pijpen of tabak zonder verdere deelname aan ons forum is dan ook ongewenst. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden maar enkel na contact met de moderatoren en/of beheerders (bijv. bij verkoop van een collectie na overlijden). #
  4. "Het Pijprokersforum" kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele wettelijke overtredingen die zijn leden hebben begaan. Zoals bv. het niet leveren maar wel verkopen van een estate pijp. Dit kan echter wel leiden tot een verbanning van de overtreder. De gedupeerde neemt meteen contact op met een moderator/beheerder, om deze overtreding te melden. #
  5. Bij verkopen op onze marktplein-fora is het aangeven van een richtprijs verplicht.
   Ook mag je vragen naar ruil objecten, maar een richtprijs word gevraagd zodat we conflicten kunnen voorkomen. Een pijp heeft voor de een veel meer waarde dan voor een ander. Door een vraagprijs neer te zetten weet ieder rondom welk bedrag er gedacht moet worden, en wordt er niemand beledigd door een extreem laag / hoog voorstel uit het niks via PB.
   Items die te koop worden aangeboden zonder richtprijs kunnen verwijderd worden door een moderator. #